Уул уурхайн салбарын залуу мэргэжилтний эзэмшвэл зохих чадварууд
t_bindee@yahoo.com