ГУУС-ийн Уул уурхайн салбарын профессор, багш нарын ЭШ-ний бага хурал амжилттай болж өндөрллөө.
ganbii

ШУТИС-ийн Уул уурхайн салбарын профессор, багш нарын ЭШ-ний бага хурал 1972 оноос хойш жил бүр зохион байгуулж, илтгэлийн эмхэтгэлийг хэвлэж ирсэн. ЭШ-ний бага хурал нь шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийг илүү нягт холбох, судалгаа шинжилгээний цар хүрээг тэлэх, судлаачдын бүтээл салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх гүүр болох зорилготой.

ГУУС, Уул уурхайн салбарын профессор, багш нарын ЭШ-ний бага хурал энэ удаад Microsoft Teams програм ашиглаж онлайнаар зохион байгуулагдлаа. ЭШ-ний хурлын эмхэтгэлд нийт 41 өгүүлэл хэвлэгдэн гарсан.