ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль, Орика Монголиа ХХК хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.
t_bindee@yahoo.com

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль болон Орика Монголиа ХХК хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Уул уурхайн салбарын мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, тэсэлгээний инженерүүдийн мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, боловсролын байгууллагын чадавхыг сайжруулах, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд харилцан дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагааны санамж бичигийг 2021.12.17-ны өдөр байгууллаа.

ГУУС