Foreign relationships
 
  Колумбийн Их Сургууль
   Аризонагийн Их Сургууль
  Харвардын Их Сургууль
  АНУ-ийн Их дээд сургуулийн Геологийн кекийн консерциум
  Массачутесийн ТИС
  Фейрбанксийн Их Сургууль
  Ютагийн их сургууль
  Аляска, Фэйрбанксийн Их Сургууль
  Өмнөд Калифорнийн Их Сургууль
  Хойд Каролинагийн Их Сургууль
  Фрайбергийн Уул уурхайн академи
  Берлины ТИС
  Фрейгийн Их Сургууль
  Аахений Их Сургууль 
  Оствестфален Липпе дээд сургууль 
  Шандуны ШУТИС
  Бээжингийн ИС
  Геологийн инстиут, SHRIMP төв
  ШУА, Геологи, геофизикийн хүрээлэн
  Чунчины уул уурхайн сургууль
  Тахое-Байгалийн Их Сургууль
  Губкины нэрэмжит Нефтийн Их Сургууль
  ШУА-ын Сибирийн салбарын Томскийн газрын тосны институт
  Тюмений Их Сургууль
  Воронежен Их Сургууль
  Эрхүүгийн Улсын Их Сургууль
  Сибир дэх ШУА-ийн Лимнологийн институт
  ШУА-ын Эрхүүгийн Геохимийн хүрээлэн
  Москвагийн Геодези зурагзүйн Их Сургууль 
  Сибирийн геодезийн академи 
  Шиманэгийн Их Сургууль
  Тохокугийн их Сургууль
  Тохоку Их сургууль Зүүн хойд Ази судлалын төв
  Кюшугийн  Их Сургууль
  Цукубагийн Их Сургууль
  Нагояа-ийн Их Сургууль
  Акитагийн Их Сургууль
  Азийн технологийн Их Сургууль
  Gemcom компани
  Рэнгэ компани
  Вангунгийн Технологийн Их Сургууль
  Геологи, ашигт малтмалын институт
  Ионсэй Их Сургууль
  Дон-А-ийн Их Сургууль 
  Мурим Жи энд Ай" компани
  "Saehan aero survey" компани
  Цюрих хотын Технологийн Их Сургууль
  Лондонгийн Байгалийн түүхийн музей
  Бритиш Колумбын Их Сургууль 
  Триесте Их Сургууль
Холбоотой цэсүүд