"Эерэг хандлага- Эрүүл оюутан" оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аян
t_bindee@yahoo.com

БШУЯ болон ЭМЯ хамтран  "Эерэг хандлага- Эрүүл оюутан" оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяныг эхлүүлээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор их, дээд сургуулийн оюутнуудын ЭМД-ын шимтгэл төлөлтийг идэвхижүүлэн аянд хамрагдаарай. 

ШУТИС, ОСҮА