ГУУС-ийн магистр доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал- 2023 удахгүй болно. Хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
t_bindee@yahoo.com