2021 оны 11-р сард болох Евразийн Уул уурхайн анх дугаар конгрессд урьж байна
ganbii

2021 оны 11-р сарын 12-13-нд Узбекстане Навой хотод болох Евразийн Уул уурхайн анх дугаар  конгрессд урьж байна. PDF файлыг эндээс татна уу.   Өгүүлэл бичих загварыг эндээс татна уу.