3. УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛУУРХАЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛУУРХАЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ (Эрдэм шинжилгээний 50 дугаар бага хурлын эмхэтгэл) №22(15)-303