Уул уурхайн салбарын эрдэм шинжилгээний 45 дугаар бага хурал зохион байгуулагдана.
ganbii