Mark Neil Goltz -ын цуврал лекцэнд урьж байна.
ganbii

АНУ-аас ирсэн зочин профессор Mark Neil Goltz -ын цуврал лекцэнд урьж байна. Олон улсын эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэрхэн бичих вэ? сэдэвт лекц 3-р сарын 11, 4-р сарын 08, 5-р сарын 06-ны өдөр 1-224 өрөөнд 11 цагаас болно. Тус өдөр хичээлгүй багш нар тус лекцэнд оролцоно уу.