Инженерийн зургийн CAD/CAM-ийн олимпиад удахгүй болно
ganbii

ГУУС-ийн оюутнуудын дунд уламжлал болон зохион байгуулагддаг Инженерийн зургийн CAD/CAM-ийн олимпиад  болох гэж байна. Олимпиад 4 сарын 27 ны 12 цагт     2-221, 2-30, Т-206 өрөөнд  болно.  2-216 өрөөнд бүртгэж байна. 

Зохион байгуулах комисс