Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2019
ganbii

Ажлын байрны үзэсгэлэн яармагийг 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдана. Одоогийн байдлаар 20 гаруй аж ахуйн нэгж уг өдөрлөгт оролцохоор мэдэгдсэн бөгөөд 300 нээлттэй ажлын байрны саналтай байна.

Төгсөгч оюутнууддаа мэдээлэл хүргэж оюутнууддаа нэгдсэн байдлаар оюутнууддаа оролцуулна уу. Мөн төгсөгч оюутны анкетийг заавал бөглүүлнэ үү.
Оюутны соёл үйлчилгээний алба