Бороогоулд ХХК болон ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль  хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.
t_bindee@yahoo.com

2021.12.17-ны өдөр Бороогоулд ХХК болон ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль нь уул уурхайн салбар болон  Бороогоулд ХХК-н мэргэжлийн ажиллах хүчин бэлтгэх, тэдгээрийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны чадавхийг сайжруулах, хөгжүүлэх, оюутнуудыг дадлага хийх нөхцөлөөр хангах, туршилт судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, туршлага солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

ГУУС