Оюутны клубууд
ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР 
1. "Газрын тос" клуб 
 
ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР 
УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
Холбоотой цэсүүд