Бакалаврын хөтөлбөр

ГУУС-ийн бэлтгэж буй хөтөлбөр, мэргэжлүүд

 

САЛБАР Мэргэжлүүд 
I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР

1. Газрын тосны инженерчлэл                                      

2. Өрөмдөгийн инженерчлэл

3. Хийн инженерчлэл 

4. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл  

II.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛГИЙН  САЛБАР

1. Геологи 

2. Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул

3. Геофизик 

4. Гидрогеологи 

5. Инженер геологи, геотехник        

III. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР

1. Геодези 

2. Геодези (БНХАУ-тай хамтарсан) 

3. Газар зохион байгуулалт

IV.

УУРХАЙН ТЕХНОЛГИЙН САЛБАР                 

1. Уул уурхайн ашиглалтын технологи 

2. Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-тай хамтарсан 3+2)

3. Уул уурхайн геотехник 

4. Уул уурхайн маркшейдер

V.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

1. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 

2. Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 

3. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Холбоотой цэсүүд