Бакалавр

ГУУС-ийн бэлтгэж буй хөтөлбөр, мэргэжлүүд

САЛБАР ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР МЭРГЭЖЛИЙН НЭР
Газрын тос, өрөмдлөг Газрын тосны инженер
Газрын тосны боловсруулалтын инженер
Өрөмдлөгийн техник, технологи
Геодези Геодези Геодези
Геодези (БНХАУ-тай хамтарсан)
Газар зохион байгуулалт Газар зохион байгуулалт
Геологи, гидрогеологи Геологи Геологи
Ашигт малтмалын эрэл хайгуул
Геофизик Геофизик
Гидрогеологи, инженер геологи Гидрогеологи
Инженер геологи, геотехник
Уурхайн технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-тай хамтарсан)
Уул уурхайн геотехник Уул уурхайн геотехник
Уул уурхайн маркшейдер Уул уурхайн маркшейдер
Уул уурхайн менежмент Уул уурхайн менежмент
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэл Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Механик инженер Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
Цахилгааны инженер  Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэнд, аюулгүй байдал Хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Холбоотой цэсүүд