Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэлүүд

1.  must_paper-format_sep 2021

2. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2022

3. Магистр, доктор оюутны бүтээлийн эмхэтгэл - 2022

4. Уул уурхайн үйлдвэрлэл-уурхайн технологи, эрдэс боловсруулалт, менежмент - 2022

 

 

Холбоотой цэсүүд