ЭЛСЭЛТ

     2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ БАГЦ ХӨТӨЛБӨР 

  САЛБАР Мэргэжлүүд  Зөвлөгөө авах утасны дугаар 
I.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛГИЙН  САЛБАР

 1. ​Геологи (I бүлэг)
 2. Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул (I бүлэг)
 3. Геофизик (I бүлэг)
 4. Гидрогеологи (I бүлэг)
 5. Инженер геологи, геотехник (I бүлэг)

Салбарын эрхлэгч С.ЖАРГАЛАН 

Утасны дугаар -99239467

II. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
 1. Газрын тосны инженер (I бүлэг)
 2. Хийн дамжуулалт, хангамж (I бүлэг)
 3. Өрөмдлөгийн техник, технологи (I бүлэг)

Салбарын эрхлэгч М.ОЮУНТӨГС 

Утасны дугаар -99117420

III.

УУРХАЙН ТЕХНОЛГИЙН САЛБАР                 

 1. Уул уурхайн ашиглалтын технологи (I бүлэг)
 2. Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-тай хамтарсан 3+2) (I бүлэг)
 3. Уул уурхайн геотехник (I бүлэг)
 4. Уул уурхайн менежмент (II бүлэг)
 5. Уул уурхайн маркшейдер (I бүлэг)

Салбарын дэд профессор, доктор Б.Ганзориг

Утасны дугаар -94023289

IV.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

 1. Ашигт малтмалын баяжуулалтын  технологи (I бүлэг)
 2. Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт (I бүлэг)
 3. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж (I бүлэг)

Салбарын багш Ч.Болормаа

Утасны дугаар -99120022

V. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР
 1. Геодези (I бүлэг)
 2. Геодези (БНХАУ-тай хамтарсан) (I бүлэг)
 3. Газар зохион байгуулалт (I бүлэг)

Салбарын багш Э.Ганзориг

Утасны дугаар -99767782

Холбоотой цэсүүд