Сургалтын алба

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • ШУТИС-ийн сургалтын нэгдсэн хуанлийн дагуу элсэлт, бүртгэл, хичээл сонголт, хичээл зохицуулалт, шалгалт, төгсөлт зэрэг сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах
 •  Хичээл сонголт, сургалттай холбоотой зөвөлгөө өгөх, тодорхойлолт олгох
 •  Багш нарын сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт хийх
 •  Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанарт хяналт тавина.
 •  Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах, хянах, үнэлэлт өгөх
 •  Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 •  Суралцагчыг  тэтгэлэг, төрийн зээл тусламж, оюутны материал бүрдүүлэх, гэрээ хийх
 •  Санал, хүсэлт, өргөдөл хүлээн авч холбогдох шатны нэгжээр шийдвэрлүүлэх,
 •  Оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах

Зураг

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН     Э.Алтанзул
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 • Уул уурхайн менежмент
 • Уул уурхайн маркшейдер
 • Геодези
 • Геодези (БНХАУ-ын Шандуны Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 • Газар зохион байгуулалт
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН     М.Балжинням
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 • Уул уурхайн ашиглалтын  технологи
 • Уул уурхайн ашиглалтын  технологи (ХБНГУ-ын Фрайбергийн “Уул уурхайн академи” Техникийн Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 • Уул уурхайн геотехник
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН     Л.Батсайхан
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 • Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
 • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН     Ө.Цэрэннадмид
Хариуцсан мэргэжлүүд:
 • Ашигт малтмалын эрэл хайгуул
 • Геологи 
 • Гидрогеологи
 • Геофизик
 • Өрөмдлөгийн техник технологи
 • Газрын тосны инженер
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН    Ц.Энхтуяа

Хариуцсан мэргэжлүүд:

 • Магист, докторын бүх хөтөлбөрүүд
 
Холбоо барих
Сургалтын алба:
Утас: 11-324590-2706
Хаяг: ШУТИС 2 байр, ГУУС,  № 22Б
          8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг,
          Улаанбаатар, Монгол улс