Захирлын зөвлөл

ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Нэрс   Албан тушаал 
1.  К.Хавалболот  ГУУС-ийн захирал
2.  Б.Батдэмбэрэл   Сургалт, чанарын албаны дарга
3.  О.Мөнхцэцэг  Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
4.  Н.Буянжар​гал  Ахлах нягтлан бодогч 
5.  Б.Батхишиг  Чанарын менежер
6.  М.Оюунтөгс   Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын эрхлэгч 
7.  Э.Ганзориг  Геодезийн салбарын эрхлэгч 
8.  Д.Энхбаяр  Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч
9.  Б.Ганзориг  Уурхайн технологийн салбарын эрхлэгч 
10. Г.Ганбилэг  Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч 
11. П.Лувсандагва  Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга 
12. С.Эрдэнэцэцэг  Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
13. Т. Одонтуяа  Захирлын туслах