ШУТИС-ийн Ашигт малтмал, баяжуулалтын технологийн ангийн оюутан Б.Бат-Эрдэнэ
t_bindee@yahoo.com

ШУТИС-ийн Ашигт малтмал, баяжуулалтын технологийн ангийн оюутан Б.Бат-Эрдэнэ: “Зөөвч-Овоо ордын хүдрийн биет нь хоёр заагаараа үл нэвчүүлэгч шавран үеэр тусгаарлагдсан байдаг. Энэ нь гадагшаа болон доошоогоо ямар нэгэн бодис алдахгүй буюу байгаль болон хүнд сөрөг нөлөөгүй гэсэн үг.”

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү.