ГУУС-ийн Бакалавр оюутны ЭШ-ний хурлын хөтөлбөр
t_bindee@yahoo.com