"Уул уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний 51-р бага хурал
t_bindee@yahoo.com

"Уул уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний 51-р бага хурал

 Уул уурхайн салбарын профессор багш, эрдэмтэн судлаачдын "Уул уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний 51-р бага хурал зохион байгуулагдана. Өргөнөөр оролцохыг урьж байна.   

ГУУС