"Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр"-ийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа үзэсгэлэн өдөрлөгийн удирдамж
t_bindee@yahoo.com

"Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр"-ийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа үзэсгэлэн өдөрлөгийн удирдамж 

ШУТИС, ЭШТехнологийн газар