Цахилгаан техник-автоматжуулалтын олимпиадад оролцоорой.
ganbii

ГУУС-ийн Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 1-4 ангийн оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг  "Цахилгаан техник-автоматжуулалт"-ын олимпиад 4 сарын 20-ны 9 цагт 2-221 болно. 

Зохион байгуулах комисс