"ГЕОЛОГИ СУДЛАЛ" сэтгүүлд ЭШ-ний өгүүллээ хэвлүүлээрэй.
t_bindee@yahoo.com