Эрдэм шинжилгээний хурал

C.MEA-Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хөтөлбөр

    1.   ГУУС-ийн бакалавр оюутны ЭШ-ний хурал-2023 - Б.Отгонзул -В211050250  

 

C.MEB- Aшиглалт малтмалын баяжуулалтын технологи хөтөлбөр

 

 

C.MEС-Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж хөтөлбөр

 

 

C.MED- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хөтөлбөр

 

Холбоотой цэсүүд