гарын авлага жагсаалт

ГАРЫН АВЛАГА 

Гарын авлага нэр Зохиогч Гарын авлагын нүүр
1. GEOCHEMICAL INTERPRETATION OF SEDIMENTARY ROCKS (handbook 1)

П.Нарантуяа

BarryRoserPual 

Н.Байгалмаа

П.Нарангоо

2.  ШОРООН ОРДЫН ХАЙГУУЛ

Г.Ухнаа

П.Нарантуяа

3. GEOCHEMICAL INTERPRETATION OF SEDIMENTARY ROCKS  (handbook 2)

П.Нарантуяа

Barry RoserPual

Н.Байгалмаа 

П.Нарангоо

4. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ХАЙГУУЛ

Г.Ухнаа

Б.Алтанзул

П.Нарантуяа

5. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН ГЕОХИМИЙН АРГА

Г.Ухнаа

П.Нарантуяа