гарын авлага Уул уурхай

ГАРЫН АВЛАГА 

Гарын авлага нэр Зохиогч Гарын авлагын нүүр
  I.УУЛ УУРХАЙ АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
1. УУЛ УУРХАЙН УУЛЫН АЖЛЫН ОНОВЧЛОЛ 

С.Цэдэндорж 

2.