Сахлын машин ба эрх чөлөө лекцэнд урьж байна
t_bindee@yahoo.com

Сахлын машин ба эрх чөлөө лекцэнд урьж байна