ГУУС  CAD/CAM олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.
t_bindee@yahoo.com

ГУУС  CAD/CAM олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Их, дээд сургуулийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилготой МОНГОЛ ИНЖЕНЕР-2022 цогц үйл ажиллагаанд оролцох оюутнуудыг сонгон шалгаруулах зорилгоор ГУУС-ийн бакалаврын түвшний II-IV курсын оюутнуудын дунд “CAD/CAM”-ын олимпиадыг 2022 оны 04 сарын 13-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

“САD, CAM”-ын олимпиадад оролцогчид сонгогдсон зургаас сугалж нэг ижил даалгаврыг гүйцэтгэсэн бөгөөд тодорхой хугацаанд зөв, нарийвчлалтай, бүрэн хийгдсэн 4 оюутныг шалгарууллаа.

 
Оюутны нэрс
Оюутны код
Анги
Байр
1
Г.Санжбаасан
В201050338
УУЦТТА-2
I байр
2
С.Тэргэл
В201100322
УУМТТ-2
II байр
3
Х.Лхагвабаяр
В181100330
УУМТТ-4
III байр
4
О.Мөнх-эрдэнэ
В191050309
УУЦТТА-3
IV байр

Бүрэлдэхүүн сургуулиас

 

Бүрэлдэхүүн сургуулиас оролцох багийг шалгарсан дээрх оюутнууд бүрдүүлж  байгаа ба нийт оюутнууддаа амжилт хүсье.

Олимпиадад оролцогч оюутнууд багш нарын хамт

ГУУС, ЭБИС