Шинжлэх ухаан технологийн салбар дахь судалгааны соёл
t_bindee@yahoo.com
Шинжлэх ухаан технологийн салбар дахь судалгааны соёл: Шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн 20 жилийн хөгжлийн  хувьсал, өөрчлөлтийн туршлага ба сургамж гэсэн сэдвийн дор Ази номхон далайн орнуудын эмэгтэй эрдэмтэд инженерүүдийн хурал 2022 оны 5-р сарын 7 болон 5-р сарын 21-ний өглөө 11:00 цагаас 12:40 цаг хүртэл Англи хэл дээр цахимаар зохион байгуулагдах тул та бүхнийг оролцохыг урьж байна. 
 
Дараах холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү. 
Эхний вебинар 
 
Дараагийн вебинар