“НИК” ХХК-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
t_bindee@yahoo.com

“НИК” ХХК-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Геологи, Уул Уурхайн Сургуулийн захирал док (PhD), дэд проф К.Хавалболот; ЭНбДарга док (PhD), дэд проф П.Нарантуяа; Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын эрхлэгч док (PhD), дэд проф М.Оюунтөгс: “НИК” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Наранбат нар 2022-оны 5-р сарын 06-ны өдөр хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд Геологи, Уул Уурхайн сургуулийн “Газрын тосны инженер”, “Хийн инженер” бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих, мэргэжлийн чиглэлээр мэдээлэл хүргэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, хээрийн танилцах дадлага, ажил олгогчийн хөтөлбөрт хамруулах, мэдээллийг шинэчлэх зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо.

ГУУС-ийн ЭША