Инноваци, бизнесийн тухай вебинар
t_bindee@yahoo.com
Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага /WIPO/-гоос салбар бүрт оюуны өмчөөр дамжуулан инноваци, бизнесийн явуулах боломжийн талаар сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаад "Entrepreneurs Online Network (EON) Initiative" хөтөлбөрийн хүрээнд  5 удаагийн цуврал сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.
 
Сургалт тус бүр нь 75 минут үргэлжлэх уг цуврал 10 дугаар сарын 7-оос эхлэх тул сонирхсон багш, судлаачдыг хамруулна уу.  Энэ удаагийн сургалт нь голчлон Хүнс, ХАА-н салбарын бизнес, инноваци, оюуны өмч-ийн талаар яригдахаар байна.
 
Сэдвүүд дээр дарж хөтөлбөртэй танилцан сонирхсон сэдвийнхээ хүрээнд оролцох боломжтой.
 
Time shows in Irkutsk, Ulaanbaatar

Сургалтад доорх холбоосоор бүртгүүлнэ үү.

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_SGszyJxAQBKJlR8rl6XQ-Q?timezone_id=Asia%2FIrkutsk