ГУУС-ийн  оюутнууд Шарын голын уурхайтай танилцаад ирлээ.
t_bindee@yahoo.com

ГУУС-ийн  оюутнууд Шарын голын уурхайтай танилцаад ирлээ.

2022 оны 11-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд ГУУС-ийн нийт  41 оюутан, 5 багшийн хамт Шарын голын уурхайн үйл ажиллагаатай танилцлаа.  Шарын голын уурхайн удирдлагууд багш оюутнуудыг хүлээн авч уурхайн талаар танилцуулга хийж ХАБЭА-н зааварчилгаа өгсний хүрээнд багш оюутнуудыг 2 групп болгон хувааж уурхайн хэсэг, цехүүдийн үйл ажиллагаатай танилцуулав.

УУЦТТА мэргэжлийн багш нар уурхайн цахилгааны ИТА-тай уулзаж сургалт, судалгааны ажлын талаар хамтарч ажиллах яриа өрнүүлэв.

Уурхайн дэд захирал С.Ганбат танилцуулга хийв

Багш нар уурхайн удирдлагуудтай уулзаж буй байдал

 

   

УУЦТТА мэргэжлийн багш, оюутнууд уурхайтай танилцаж буй байдал

УУМ болон УУАТ-ын багш оюутнууд уурхайтай танилцаж буй байдал

     

Багш, оюутнууд уурхайн карьер болон гүний ус шүүрүүлэх хэсэгтэй танилцаж буй байдал

Шарын гол сумын ерөнхий боловсролын 2, 6-р сургуулиудын хүүхдүүдийн спорт өдөрлөг дээр очиж мэргэжил сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулж сурагчдад хөтөлбөрүүдийн танилцуулгыг тараав. ЕБ-ын 6-р сургуулийн менежертэй уулзалт хийж хамтын ажиллагааны санамж бичгийн төслийг хэлэлцэв.

  

ЕБ-ын 6-р сургуулийн удирдлагуудтай болон мэргэжил сурталчилж буй байдал 

Дашрамд дурдахад мэргэжлээ сурталчлах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон УУАТ, УУМ, УУЦТТА мэргэжлийн оюутнууддаа талархсанаа илэрхийлье.

2022.11.16

ГУУС-Уул уурхайн технологийн салбар, Эрдэс боловсруулалт инженерчлэлийн салбар