Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын зар
t_bindee@yahoo.com