БИЧИЛ УУРХАЙ ДАХЬ МӨНГӨН УСНЫ ДАЛД ХЭРЭГЛЭЭ
t_bindee@yahoo.com

БИЧИЛ УУРХАЙ ДАХЬ МӨНГӨН УСНЫ ДАЛД ХЭРЭГЛЭЭ

Бичил уурхай дахь мөнгөн усны далд хэрэглээг халахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор мөнгөн усны байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учруулж буй сөрөг нөлөөллийг багасгах үйл ажиллагааны хүрээнд бэлтгэсэн инфографик болон зөвлөмжийг хүргүүлж байна.
1. Таван төрлийн инфографик
- Мөнгөн усны эргэлт, эх үүсвэр
- Мөнгөн усны бохирдол
- Мөнгөн усны шинж чанар
- Мөнгөн усны хэрэглээ
- Мөнгөн усны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
2. Бичил уурхай эрхлэгчид, олон нийтэд зориулсан зөвлөмж
дэлгэрэнгүйг доорх линк рүү орж үзнэ үү. 
https://www.flipbookpdf.net/web/site/de87664727c3adbaabf63ae80bb85cb419613ac2202405.pdf.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2gHuoC9zJT6oLGAez3eglbdXmJpBfHQpdMAeZHlDJcMyyaydTjMwVeUy8_aem_AWzygZb37x616P8MUK2HWM0vLaFd4ISu5LlIw7yp2U06Lzz9dJTo7SFtX-bCimQtiTSyoWICzqn8KJ3KqWf-YQSr#page/1