ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
t_bindee@yahoo.com

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ГУУС-ийн захиалгаар “Сургалтын хөтөлбөр”, “Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах”  сургалтыг2023 оны 1-р сарын 9-нөөс 1-р сарын 13-ныг хүртэл зохион байгуулна. Сургалтыг хөтөлбөрийг хүргэж байна. 

ГУУС, Багшийн хөгжлийн төв