ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАРЫНХАН АЖИЛЛАВ.
t_bindee@yahoo.com

ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАРЫНХАН АЖИЛЛАВ.

2023 оны 10 сарын 14-нд ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын 3, 4, 5-р дамжааны 44 оюутан, 8 багш, 6 төгсөгч Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд баригдаж байгаа "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр", "Газрын тос дамжуулах шугам хоолой"-н бүтээн байгуулалттай танилцахын зэрэгцээ 2023-2024 оны хичээлийн жилийн өвлийн элсэлтэнд зориулан хөтөлбөрүүдээ сурталчилан Дорнговь аймгийн Сайншанд хот дахь Монгол телевизийг дагуулан явж ярилцлага хийлээ. 
ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын 3, 4, 5-р дамжааны оюутан, багш нар
Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын ГТИ-ийн  3, 4, 5-р дамжааны  оюутнууд
Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд баригдаж байгаа "Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтай танилцав
Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын ГТИ-ийн  3, 4, 5-р дамжааны  оюутнууд
Газрын тос дамжуулах шугам хоолой"-н бүтээн байгуулалттай танилцав
ГТӨС-ын багш, оюутнууд ГТИ, ГТБҮИ, ХИ, ӨИ зэрэг хөтөлбөрүүдээ танилцуулж Дорноговь дахь үндэсний телевизд ярилцлага өгөв.
 
ГУУС,  ГТӨС