Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын оюутнууд  НАМРЫН АЖИЛД оролцоод ирлээ
t_bindee@yahoo.com

Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын оюутнууд  НАМРЫН АЖИЛД оролцоод ирлээ

ШУТИС-ийн  Геологи, Уул уурхайн сургуулийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын оюутнууд хамт олноо төлөөлөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд намрын ургац хураалтын ажилд амжилттай оролцоод ирлээ.

2023 оны 09 дүгээр сарын 08-ний өдрийн “Тод эмээл” ХХК, болон ШУТИС-ийн ГУУС-ийн хооронд байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу тухайн сургуулийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл ангийн 2-р курсийн 17 оюутан, Газрын тосны инженерийн ангийн 4-р курсийн 10 оюутан, Газрын тосны инженерчлэл ангийн 2-р курсийн 5 оюутан, Өрөмдлөгийн инженерийн ангийн 4-р курсийн 1 оюутан нийт 33 оюутан 1 багштайгаар 2023 оны 9 дүгээр сарын 11-24-ний өдрийг хүртэлх 14 хоногийн хугацаанд Төв аймгийн Жаргалант сумын нутагт нийт 10 гаруй га талбайгаас 130 орчин тонн төмс хураан нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй амжилттай биелүүлээд ирлээ.

ГУУС, Газрын тос өрөмдлөгийн салбар