Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын оюутнуудын НАМРЫН АЖИЛД  амжилттай оролцлоо.
t_bindee@yahoo.com

Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын оюутнуудын НАМРЫН АЖИЛД  амжилттай оролцлоо.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд зарлагдсан намрын ажилд ЭБИС-ын Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж хөтөлбөрийн В22 кодтой ангийн 18 оюутан 09 сарын 18-наас 26 -ны өдрүүдэд  Төв аймгийн Жаргалан сумын нутагт ажилласан ба нийт 82  тонн төмс хураасан байна.

ГУУС, ЭБИС