ХБНГУ-ын Саксон мужийн “БОЛОВСРОЛЫН ӨДӨРЛӨГ”-т амжилтай оролцлоо.
t_bindee@yahoo.com

ХБНГУ-ын Саксон мужийн “БОЛОВСРОЛЫН ӨДӨРЛӨГ”-т амжилтай оролцлоо. 

ХБНГУ-ын Саксон мужийн “БОЛОВСРОЛЫН ӨДӨРЛӨГ”-т бид амжилттай оролцож байна. Салбар, салбараас төлөөлөн ирсэн багш, оюутнууд маань өөрсдийн салбарын ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн дээжисээ дэлгэн, хөтөлбөр сургалтын онцлог, үйл ажиллагаагаа танилцуулж байна. Баг болон хамтран ажиллаж байгаа та нартаа баярлалаа. 

 

ГУУС