"Future Engineers-2030" төслийн хүрээнд зарлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд 6-н оюутанд тэтгэлэг гардууллаа.
t_bindee@yahoo.com

"Future Engineers-2030" төслийн хүрээнд зарлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд 6-н оюутанд тэтгэлэг гардууллаа.

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци болон Newcom Group хамтран хэрэгжүүлж буй "Future Engineers-2030" төслийн хүрээнд зарлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд 6-н оюутанд тэтгэлэг гардууллаа.

Уг хөтөлбөр нь уул уурхай, эрчим хүчний мэргэжлээр суралцаж буй оюутан залууст дэмжлэг үзүүлэх, цаашид эдгээр мэргэжлийн үнэ цэн, хэрэгцээ шаардлагыг ахлах ангийн сурагчдад таниулах, мэдлэг мэдээлэл олгох зорилготой юм.

Энэхүү хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажилласан Тэтгэлэг аппликэйшн болон Young brain institute-ийн хамт олонд талархсанаа илэрхийлье.

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци